Ecologisch alternatief voor traditionele plastics

The Compost Bag Company produceert uit hernieuwbare materialen volledig bio-afbreekbare zakken en folies voor particulieren en professionals die een ecologisch alternatief zoeken voor traditionele plastic producten.

Missie

Plastic afval vormt een enorm milieuprobleem. Niet-afbreekbaar plastic vervuilt niet alleen de natuur, maar ook allerhande systemen van organische recyclage, zoals compostering en vergisting. Dit probleem wil The Compost Bag Company terugdringen.

Daarom ontwikkelt, produceert en commercialiseert The Compost Bag Company alternatieve en 100% bio-afbreekbare producten, op basis van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen.

Op die manier wil The Compost Bag Company een positieve bijdrage leveren aan de valorisatie van organisch afval. Wij willen particuliere en professionele gebruikers comfort bieden en sensibiliseren om slim te sorteren en gft-afval vrij van traditioneel plastic te houden. Zo kan het organisch afval gerecycleerd worden tot hoogwaardig compost, een perfecte bodemverbeteraar voor land- en tuinbouw. En dat zonder de bodem te vervuilen met microplastics.

Visie

The Compost Bag Company wil een toonaangevende rol spelen op de Europese markt van hernieuwbare, bio-afbreekbare en composteerbare zakken en folies. Daarom ontwikkelt het bedrijf voortdurend vernieuwende concepten met het oog op hygiëne, gebruiksgemak en milieuvriendelijkheid.

The Compost Bag Company streeft een duurzame aanpak na met maximaal respect voor mens en milieu.

Stevige morele waarden

The Compost Bag Company beweegt zich in een institutionele, economische, politieke, sociale en culturele context van grote verscheidenheid, die bovendien gekenmerkt wordt door constante verandering. Alle ondernemingsactiviteiten dienen te worden uitgevoerd binnen de grenzen van de wet en overeenkomstig de principes van eerlijke concurrentie, in alle eerlijkheid en integriteit, en met respect voor de rechtmatige belangen van klanten, werknemers en aandeelhouders, van commerciële en financiële partners en van de maatschappij en de omgeving waarin de onderneming actief is.

Iedereen bij The Compost Bag Company, zonder onderscheid of uitzondering, engageert zich om deze principes na te leven en verwacht van zijn/haar gesprekspartners en contacten hetzelfde. Het ondernemingsbelang kan nooit ingeroepen worden als rechtvaardiging voor gedrag dat niet strookt met deze principes.