Over The Compost Bag Company2023-05-12T10:04:29+02:00

Over The Compost Bag Company

The Compost Bag Company ontwikkelt en produceert bio-afbreekbare producten op een milieuvriendelijke manier. Onze zakken en folies vormen een kwaliteitsvol alternatief voor traditionele, niet-afbreekbare producten die honderden jaren nodig hebben om te vergaan.

The Compost Bag Company wil met milieuvriendelijke alternatieven voor niet-afbreekbare plastic producten de plastic afvalberg beperken. We werken met natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen en onze eindproducten zijn 100% biologisch afbreekbaar. In ons productieproces streven we naar een minimale impact op het milieu. En ook op het vlak van kwaliteit willen we geen compromissen sluiten: noch in onze producten, noch in de manier waarop we ze produceren.

The Compost Bag Company commercialiseert hun producten doorheen heel Europa. Occasioneel wordt ook geleverd in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft een uitgebreid en flexibel productieapparaat en is daardoor in staat veel verschillende producttypes aan te bieden.

The Compost Bag Company streeft er naar het ruime publiek producten aan te bieden, die duurzamer zijn dan de beschikbare alternatieven, zowel wat betreft hun oorsprong, productie als verwijdering. Binnen dit kader ontwikkelt het bedrijf concepten rond verschillende toepassingsgebieden, die steeds gericht zijn op maximaal gebruiksgemak en hygiëne.

Cradle-to-cradle via organische recyclage

The Compost Bag Company gebruikt enkel materialen die op een natuurlijke, hernieuwbare manier worden gewonnen, liefst met een minimale milieu-impact.

Zo is een belangrijk bestanddeel van onze bio-afbreekbare kunststof afkomstig van kardoenzaadolie. Kardoen is een distelsoort, in het mediterrane gebied een endemisch onkruid. Generaties lang door de lokale boeren bestreden, wordt kardoen vandaag door diezelfde boeren gekweekt omwille van hun olierijke zaden. De plant wordt geteeld op droge marginale gronden, waar geen voedsellandbouw mogelijk is, en vergt noch irrigatie, noch bemesting. Uit kardoenzaadolie wordt via bioraffinage azelaïnezuur gewonnen, de belangrijkste chemisch bouwsteen van onze grondstof. Maar tegelijk gaat er niets verloren van deze kardoenplant. De perskoek van de zaden gaat terug naar de boeren als voedsel voor hun geiten. De droge stengels en bladeren van de plant worden omgezet in elektriciteit die de bioraffinage aandrijft.Uit de olie wordt verder ook pelargoonzuur gewonnen, een natuurlijk herbicide, en glycerol, dat wijdverspreid gebruik vindt in bv. cosmetica, in medische preparaten en in voeding. Kortom, niets gaat verloren. Bovendien geeft dit kardoenzaad-project een nieuwe toekomst voor arme boeren en voorheen werkloze arbeiders op Sardinië.

Een ander belangrijk bestanddeel is bio-butandiol 1,4 dat gewonnen wordt uit de perspulp van suikerbieten. De restsuiker in dit afvalproduct van de voedingsindustrie wordt door bacteriën omgezet. De rest gaat alsnog als voedsel naar boerderijdieren.

Tijdens de productie van onze zakken en folies streven wij enerzijds naar topkwaliteit en anderzijds naar ecologische duurzame activiteiten. Wij doen geen toegift op kwaliteit, zowel m.b.t. de producten die we produceren en commercialiseren als m.b.t. de dienstverlening die we daarmee gepaard laten gaan. Sinds 1997 zijn we ISO-9001 (kwaliteitsmanagement) gecertificeerd en doorstaan we met vlag en wimpel de jaarlijkse audits. Sinds 2004 zijn we ook ISO-14001 (milieumanagement) gecertificeerd. Sinds 2009 draait het bedrijf volledig op hernieuwbare energie en wordt gebruik gemaakt van solventvrije inkten. In 2012 werd het nullozer-statuut voor wat betreft industriële afvalwaters opnieuw officieel bevestigd. Alle productieafval wordt ter plekke gerecycleerd. Het overige bedrijfsafval wordt aan de bron gesorteerd en via de geëigende kanalen verwerkt. Voortdurend wordt gezocht naar mogelijkheden om de milieu-impact van onze bedrijvigheid te verminderen.

Onze Compost Bags® zijn gecertificeerd volledig composteerbaar. Na hun nuttige leven gaan ze dus via de compostering, een vorm van organische recyclage, terug naar de natuur. Ten bewijze van deze certificatie dragen ze het OK Compost-logo en/of Kiemplant-logo, toegekend door het onafhankelijke testlabo Vinçotte. Compost is een waardevolle bodemverbeteraar, die het koolstofgehalte in de bodem aanvult. Koolstof is een belagrijk element dat planten nodig hebben om een stevige structuur (stengels, takken, bladeren,…) op te bouwen.

Onze BioGarden® mulchfolie is niet alleen composteerbaar, maar biodegradeert ook in aarde. Zo kan je flarden van deze folie met gerust gemoed inspitten ; binnen de 24 maanden zijn die volledig vergaan. Ook dit werd officieel bevestigd door Vinçotte die onze BioGarden® het OK Biodegradable SOIL-logo toewees.

Blogs gerelateerd aan ons bedrijf

Title

Go to Top