Als de term wordt toegepast op kunststof, dan betekent ‘composteerbaar’ dat het materiaal kan verwerkt worden in de industriële compostering. De composteerbaarheid van verpakkingen en kunststoffen wordt vastgesteld volgens twee Europese normen, EN13432 en EN14995. Praktisch gesproken betekent ‘composteerbaar’ dat een materiaal:
a) volledig uiteenvalt in één compostcyclus,
b) volledig biodegradeert in de compostering,
c) geen toxische effecten heeft op en geen zware metalen vrijgeeft in het compost en
d) geen negatieve effecten heeft op het composteringsproces zelf.

De composteerbaarheid (volgens de norm) wordt vastgesteld na het uitvoeren van o.m. de volgende tests:
a) beoordeling van de mate van fragmentatie van het materiaal na verloop van tijd,
b) bepaling van de afgegeven koolstofdioxide of van de verbruikte zuurstof tijdens het composteringsproces (als maatstaf voor biodegradatie),
c) beoordeling van de toxische effecten van het materiaal na compostering op culturen van verschillende micro-organismen en planten.

Kunststofproducten, waarvan de composteerbaarheid volgens de norm is vastgesteld, mogen een specifiek logo dragen. De meest gangbare logo’s zijn het OKCompost®-logo en het ‘kiemplant’-logo.

OKCompost® is een merk van Vinçotte. Het ‘kiemplant’-logo is een merk van European Bioplastics